Dobro došli!

Datum održavanja: 25.-28.4.2024.
Mjesto održavanja: Hotel Osijek, Osijek
Rana kotizacija: do 15.3.2024.
Rok za prijavu sažetaka: 10.3.2024.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

8. KONGRES HRVATSKIH DERMATOVENEROLOGA s međunarodnim sudjelovanjem

25.-28.4.2024.
Hotel Osijek, Osijek